uppsala.studentbostad-sverige.se: Studentbostad i Svartbäcken

Studentbostad i Svartbäcken

I norra delen av Uppsala ligger stadsdelen Svartbäcken. Området är Uppsalas äldsta stadsdel och har genom åren vuxit norrut från centrum. Arbetarbostäder dominerade området under 1900-talet men idag består stadsdelen främst av villaområden och flerbostadshus. Svartbäcken har idag kommit att anses som ett väldigt attraktivt område!

Fritid och kultur
Svartbäcken är populärt vad gäller natur och vackra grönområden. Bland alla bostäder finns härliga grönområden som används till picknick och andra aktivitet under sommartid. Butiker och närservice finns inom gångavstånd. Även friidrottsanläggningar finns för de sportintresserade.

Karta
Karta över Svartbäcken

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png